باز شدن پای ربات فیلم تبدیل شوندگان به دنیای واقعی

۱۶

ژاپن از یک ربات سبک فیلم هالیوودی (تبدیل شوندگان) رونمایی کرده است که می‌تواند در عرض ۶۰ ثانیه به یک خودرو تبدیل شود. ژاپن از یک ربات سبک فیلم های تراسنفورمرز (تبدیل شوندگان) رونمایی کرده است که می‌تواند در عرض ۶۰ ثانیه به یک خودروی اسپورت تبدیل شود.

دیدگاه ها