آشنایی با پیام‌رسان های داخلی (بیسفون)

۲۴

امروز به سراغ یکی دیگر از پیام رسان های داخلی آمدیم تا با نحوه فعالیت آن بیشتر آشنا شویم. پیام رسان بیسفون یک پیام رسان کاملا ایرانی بوده که تمامی نیازهای مخاطبان را در فضای مجازی و ارتباطات جمعی برطرف می کند.

دیدگاه ها