ربات Geio: ربات سرگرمی هوشمند (آمریکا) - کلیپیکس

ربات Geio: ربات سرگرمی هوشمند (آمریکا)

۱۵

برای دیدن کلیپ های بیشتر در مورد علم و تکنولوژی دعوت می کنم به صفحه ی من رجوع کنید و بقیه ویدیو ها رو مشاهده کنید

دیدگاه ها