ویدیو معرفی Shadow of the Tomb Raider - زومجی - کلیپیکس

ویدیو معرفی Shadow of the Tomb Raider - زومجی

۲۳

همانطور که اسکوئر انیکس وعده داده بود، بازی Shadow of the Toomb Raider به صورت کامل معرفی شد

دیدگاه ها