جنایت هولناکی دیگر از جاسوسان محیط زیستی + فیلم

۳۰

صحنه شکنجه قوچ ایرانی یکی از دلخراش ترین صحنه های محیط زیست بود که متهمان امنیتی در پوشش فعالان محیط زیستی در سال 91 آن را رقم زدند و در روزهای گذشته افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. اما ظاهرا این فیلم تنها فیلم موجود از جنایت این گونه افراد نبوده است و فیلم زجرکش کردن یک گراز هم حالا در معرض دید عموم قرار گرفته است . فیلمی که دیدن آن به شدت بیننده را آزار می دهد. با دیدن این فیلم ها این سوال مطرح می شود که قرابت این افراد با دلسوزی برای محیط زیست چیست؟

دیدگاه ها