نابودی داعش در 30 ک.م مرز ایران توسط نیروی هوایی ارتش

نابودی داعش در 30 ک.م مرز ایران توسط نیروی هوایی ارتش

۵۱۵۰

نابودی داعشی ها در 30 کیلومتری مرز ایران توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه ها