نجات زندانی لحظاتی پس از اجرای حکم اعدام(16+)

۴۷۹

یک زندانی در کرمانشاه لحظاتی پس از اجرای حکم اعدام توسط خانواده مقتول بخشیده شد و با بریدن طناب دار از مرگ نجات یافت.

دیدگاه ها