مجموعه انیمیشن گاگولا - روز معلم مبارک

۹۸۵

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند .

دیدگاه ها