۱۵ اردیبهشت، روز شیراز روز شهری زیبا

۲۷

خیلی ها اردیبهشت را ماه شیراز می دانند و منتظرند تا اردیبهشت شود و سفری به شیراز ترتیب دهند؛ به خصوص اینکه در این ماه به مناسبت روز شیراز مراسم متنوع و جالبی هم در سطح شهر برگزار می شود. به مناسبت روز شیراز در گردش مجازی کوتاهی به شهر زیبای شیراز

دیدگاه ها