انیمیشن کوتاه مترسک «The Scarecrow» - کلیپیکس

انیمیشن کوتاه مترسک «The Scarecrow»

۱۳۷۰

شخصیت اصلی این انیمیشن یک مترسک است، به وضوح می تواند ببیند که علاقه مردم به سمت خوراکی های صنعتی پیشروی کرده و دیگر کمتر کسی به انواع خوراکی های سنتی و یا به بیانی بهتر «واقعی» علاقه نشان می دهد.

دیدگاه ها