ابزار صنعتی که ریل های راه آهن را ترمیم میکند! - کلیپیکس

ابزار صنعتی که ریل های راه آهن را ترمیم میکند!

۱۶

برای دیدن کلیپ های بیشتر در مورد علم و تکنولوژی دعوت می کنم به صفحه ی من رجوع کنید و بقیه ویدیو ها رو مشاهده کنید

دیدگاه ها