ربات Allec: ربات زیرآبی هوشمند (دانمارک) - کلیپیکس

ربات Allec: ربات زیرآبی هوشمند (دانمارک)

۱۷

برای دیدن کلیپ های بیشتر در مورد علم و تکنولوژی دعوت می کنم به صفحه ی من رجوع کنید و بقیه ویدیو ها رو مشاهده کنید ربات زیرآبی هوشمند (دانمارک)

دیدگاه ها