تیر خوردن ناگهانی داماد در مراسم عروسی - کلیپیکس

تیر خوردن ناگهانی داماد در مراسم عروسی

۲۲۰۰

هنگام آماده کردن داماد برای شرکت در مراسم عروسی، سانیل ورما ۲۴ ساله، با شلیک اشتباهی یکی از دوستانش، به زمین افتاد و جان باخت. این مراسم که ۱۵۰ نفر مهمان نیز در آن حضور داشتند، با مرگ ناگهانی داماد به عزا تبدیل شد.

دیدگاه ها