تیر خوردن ناگهانی داماد در مراسم عروسی

۲۲۴۵

هنگام آماده کردن داماد برای شرکت در مراسم عروسی، سانیل ورما ۲۴ ساله، با شلیک اشتباهی یکی از دوستانش، به زمین افتاد و جان باخت. این مراسم که ۱۵۰ نفر مهمان نیز در آن حضور داشتند، با مرگ ناگهانی داماد به عزا تبدیل شد.

دیدگاه ها