با پزشکانی که زیر میزی می‌گیرند چه باید کرد؟

۲۰۳

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان، مهمان برنامه "نگاه یک" بود. وی در بخشی از برنامه به مسئله زیر میزی گرفتن برخی از پزشکان اشاره کرد و درباره نحوه‌ی گزارش این نوع تخلفات توضیحاتی را ارائه داد.

دیدگاه ها