نمایش عجیب‌ترین ماشین‌ها در نمایشگاه خودروی بیجار

۸۸

بیش از 80 نفر از استان‌های کردستان و زنجان، خودروی خاص و متفاوت خود را در نمایشگاه خودرو در بوستان شاهد شهر بیجار به نمایش گذاشتند.

دیدگاه ها