راه جلوگیری از جریمه خودروها تا پایان اردیبهشت - کلیپیکس

راه جلوگیری از جریمه خودروها تا پایان اردیبهشت

۱۴۳۵

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از فرصت به رانندگانی که تا آخر اردیبهشت به صورت غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک تردد کنند، خبر داده است. برنامه عصرانه شبکه افق این طرح را تشریح کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

دیدگاه ها