صدای انفجار شدید در قائم شهر، شهاب سنگ در قائم شهر

۴۴

صدای انفجار شدید در قائم شهر باعث شکسته شدن شیشه های خانه ها و مغازه های اطراف شد. این حادثه ساعت 23 روی داد. بر اثر حادثه گودالی به عمق نیم متر ایجاد شد. احتمال سقوط شهاب سنگ در بین مردم مطرح است ولی تاکنون آثاری در محل حادثه و اطراف روئیت نشده است. سخنگوی اورژانس مازندران: یک نفر بر اثر خرد شدن شیشه دچار جراحت سطحی شد.

دیدگاه ها