پرواز غولپیکرترین هواپیمای دنیا رو ببینید

۲۸

ویدیو پرواز غولپیکرترین و بزرگ ترین برای دیدن کلیپ های بیشتر در مورد علم و تکنولوژی دعوت می کنم به صفحه ی من رجوع کنید و بقیه ویدیو ها رو مشاهده کنید

دیدگاه ها