طنز با مزه ایرانی

۱۳۵۴

یک طنز کوتاه که توسط هنرمندان خوب کشورمون بازی شده

دیدگاه ها