طنز با مزه ایرانی انتشار توسط مهدی - کلیپیکس

طنز با مزه ایرانی

۱۳۶۷

یک طنز کوتاه که توسط هنرمندان خوب کشورمون بازی شده

دیدگاه ها