طنز با مزه ایرانی

۱۳۸۱

یک طنز کوتاه که توسط هنرمندان خوب کشورمون بازی شده

دیدگاه ها