لحظه دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر توسط پلیس

۲۰۲

لحظه دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر توسط پلیس که منجر به تیراندازی و زخمی شدن یکی از مجرمین شد

دیدگاه ها