شک و تردید در مرگ مدیر شبکه جم!!!

۱۵۹

سعید کریمیان مدیر شبکه جم در اتفاقی غیرمنتظره خبر مرگ مشکوکش روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت اما این موضوع با سوالات و ابهامات زیادی همراه شد. فیلم زیر به شواهدی پرداخته است که می‌گوید سعید کریمیان ترور نشده است.

دیدگاه ها