تبلیغات عجیب و غریب مردم را به وحشت انداخت! - کلیپیکس

تبلیغات عجیب و غریب مردم را به وحشت انداخت!

۱۸

تبلیغات عجیب و غریب فیلم «به وقت شام» ساخته ابراهیم حاتمی کیا که دیشب در پردیس کوروش برگزار شد، حاشیه ساز شد.

دیدگاه ها