حادثه درگیری خونین گروه های مافیایی در ترکیه با یکدیگر

۵۴۴

حادثه وحشتناک درگیری خونین گروه های مافیایی در کشور ترکیه با یکدیگر که با تیراندازی همراه بود.

دیدگاه ها