حادثه درگیری خونین گروه های مافیایی در ترکیه با یکدیگر

حادثه درگیری خونین گروه های مافیایی در ترکیه با یکدیگر

۵۰۱

حادثه وحشتناک درگیری خونین گروه های مافیایی در کشور ترکیه با یکدیگر که با تیراندازی همراه بود.

دیدگاه ها