جزئیات اولیه از زلزله 5 ریشتری در خراسان رضوی

۱۷۰۱

جزئیات اولیه از زلزله 5 ریشتری در خراسان رضوی امیدواریم هموطنان عزیزمون آسیبی ندیده باشن

دیدگاه ها