جزئیات اولیه از زلزله 5 ریشتری در خراسان رضوی - کلیپیکس

جزئیات اولیه از زلزله 5 ریشتری در خراسان رضوی

۱۷۴۴

جزئیات اولیه از زلزله 5 ریشتری در خراسان رضوی امیدواریم هموطنان عزیزمون آسیبی ندیده باشن

دیدگاه ها