زالتسبورگ، زادگاه موتزارت، خاستگاه ردبول

۲۴

زالتسبورگ (Salzburg) چهارمین شهر بزرگ اتریش و مرکز ایالت زالتسبورگ در غرب اتریش است. زالتسبورگ شهری دانشگاهی است که در دامنه کوه های آلپ قرار دارد. این شهر زادگاه ولفگانگ آمادئوس موتسارت است. صحنه هایی از فیلم آوای موسیقی در این شهر و اطراف آن تهیه شده و از این نظر گردشگرانی به این شهر می روند. این شهر همچنین خواستگاه نوشیدنی انرژی زای ردبول است.

دیدگاه ها