اولین سواری پوتین با لیموزین جدیدش!

۳۳۹۶

در ماه مارس بود که پوتین بار دیگر به عنوان رئیس جمهور روسیه برنده انتخابات شد و برای مراسم تحلیف،با لیموزین جدیدش به کاخ کرملین رفت.

دیدگاه ها