زدوخورد سعید عبدولی و انصاری در تشک کشتی !! - کلیپیکس

زدوخورد سعید عبدولی و انصاری در تشک کشتی !!

۲۲۴

زدوخورد سعید عبدولی و انصاری در جریان دیدار وزن ۸۷کیلوگرم مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی با رأی کمیته داوران هر دو کشتی گیر دیسکالیفه و از ادامه مسابقات اخراج شدند

دیدگاه ها