زدوخورد سعید عبدولی و انصاری در تشک کشتی !!

۲۳۶

زدوخورد سعید عبدولی و انصاری در جریان دیدار وزن ۸۷کیلوگرم مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی با رأی کمیته داوران هر دو کشتی گیر دیسکالیفه و از ادامه مسابقات اخراج شدند

دیدگاه ها