کلیپ امروز اعدام سیف رییس بانک مرکزی جلو دادسرا - کلیپیکس

کلیپ امروز اعدام سیف رییس بانک مرکزی جلو دادسرا

۱۵۳

اعدام نمادین ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی توسط مالباختگان خشمگین کاسپین . مقابل دادسرا جرایم نقدی .

دیدگاه ها