پروانه سلحشوری:در مقابل اراده مردم نمی توان قرارگرفت

۵۱۹

سلحشوری، فیلترینگ تلگرام ثابت کرد که در مقابل اراده مردم نمی توان قرارگرفت

دیدگاه ها