تهدید کردن کسگم از ترامپ بابت خروج از برجام - کلیپیکس

تهدید کردن کسگم از ترامپ بابت خروج از برجام

۲۵

تهدید کردن کسگم از ترامپ برای دیدن کلیپ های بیشتر به صفحه ی من برین و ویدیو هارو ببینید

دیدگاه ها