تهدید کردن کسگم از ترامپ بابت خروج از برجام

۱۲

تهدید کردن کسگم از ترامپ برای دیدن کلیپ های بیشتر به صفحه ی من برین و ویدیو هارو ببینید

دیدگاه ها