خبرنگاری که فروشنده شد تا یک ضرب‌المثل را به چالش بکشد

۱۰۶۵

تلقین این نکته که کالای خارجی بهتر از کالای ایرانی است باعث شده تا کالاهای ایرانی علی رقم داشتن ضمانت‌نامه و کیفیت مناسب زیاد مشتری نداشته باشند. به خاطر همین موضوع خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان،برای یک روز به شغل فروشندگی مشغول شده تا بلکه با ترفندهای مختلف بتواند لباس ایرانی را در رقابت با پوشاک خارجی بفروش برساند.

دیدگاه ها