مشاور رئیس دولت اصلاحات: امام حکومت اسلامی نمی خواست!

۲۱۷۳

تیزر مصاحبه اختصاصی فردا با دکتر عبدالله ناصری، مشاور رئیس دولت اصلاحات،با موضوع کار آمدی نظام دینی که یکی از بحث های مهم و اساسی در محافل آکادمیک و رسانه ای در کشورمان است را در این ویدئو مشاهده کنید.

دیدگاه ها