وقتی نخست وزیر عراق هم بازرسی بدنی می شود!

۱۴۱۹

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق هنگام ورود به حوزه رای گیری برای شرکت در انتخابات پارلمانی، مانند همه مردم تفتیش بدنی شد.

دیدگاه ها