خداوندان اسرار انتشار توسط پونه حمیدی - کلیپیکس

خداوندان اسرار

۱۶۶۰

یک دقیقه از آوازِ حیرت‌انگیز «همایون شجریان» و ساز «سهراب پورناظری» را با تلفیقی از هنر نستعلیق و گرافیک، به تماشا بنشینید...

دیدگاه ها