مجموعه انیمیشن دردونه ها - پرتاب وسایل

۸۹۷

اگر کودک شما شی یا وسیله ای را پرتاب کرد یا سریعا وسیله را از دسترس او خارج کنید و یا به آن توجه نکنید چرا که با توجه کردن وانجام عکس العمل نا مناسب سبب تقویت این رفتار در سمت منفی خواهید شد.می توانید پس از اینکه وسیله را پرتاب کرد آن را بردارید و به او بدهید تا این روند شکل بازی به خود گیرد .شما باید به کودکتان بگویید اگر وسیله درست و بی خطری را بردارد می تواند آن را پرت کند مثلا توپ کوچک و یا یک بالشت کوچک نرم می تواند غریزه پرتاب کردن را در او ارضا نماید.

دیدگاه ها