ساخت گردنبند با رزین اپوکسی و عکس

۱۶۷۴

مراحل ساخت یک گردنبند با رزین اپوکسی و عکس را با هم در این ویدئو می بینیم.

دیدگاه ها