حال و هوای ماه مبارک رمضان در کشور سودان

۹۹

سودان کشوری که بخش زیادی از آن رامسلمانان تشکیل می دهند هر ساله ماه رمضان رنگ بوی دیگری به خود می گیرد

دیدگاه ها