ویدئویی جالب از گردشگری در فیلیپین - کلیپیکس

ویدئویی جالب از گردشگری در فیلیپین

۱۳۸۶

فیلیپین در جنوب شرق آسیا و در غرب اقیانوس آرام و بین دریای جنوبی چین و دریای فیلیپین و در شرق کشور ویتنام، قرارگرفته‌ و از قرنِ ۱۷ تا ۲۰ مستعمره اسپانیا بود. حاکمیت اسپانیا بر فیلیپین موجب شد تا ۹۰٪ مردم این کشور مسیحی و کاتولیک شوند

دیدگاه ها