ترفندهای کاربردی برای لاغری انتشار توسط مسعود حسینی

ترفندهای کاربردی برای لاغری

۱۱۱۶

بعد روانی چاقی که همانا جامعه گریزی و لاجرم افسردگی است، خطری به مراتب بیشتر از جنبه های جسمی آن دارد. این که چگونه برنامه هایی در کنترل وزن کمک مان کنند، همان دستورالعملی است که ما به آن ترفند های لاغری می گوییم

دیدگاه ها