دوچرخه سواری برای عید در اندونزی - رمضان

۱۰۵

در پایان ماه رمضان در تعطیلات عید. این زمان برای خوردن، نوشیدن، استراحت و دیدار های اجتماعی است. وقت آن است که با خانواده و دوستان صرف شود ،در اندونزی، بسیاری از مردم در جاکارتا زندگی می کنند و برای جشن های عید به خانه ی هم می روند. این گروه از دوچرخه سواران چند روز آخر ماه رمضان را برای دوچرخه سواری درراه خانه صرف می کند تا تعطیلات خود را با خانواده های خود صرف کند.

دیدگاه ها