مجموعه انیمیشن بل بشو - آسانسور و حق همسایگی

۱۵۷۹

آسانسور یکی از قسمت های مشترک ساختمان محسوب می شود و هنگام خرید و اجاره آپارتمان بسیار مورد توجه قرار می گیرد. اما همین آسانسور که برای رفاه ساکنان ساختمان قرار داده شده است،رعایت نکردن در استفاده از آسانسور و حق همسایگی می تواند باعث بروز اختلافاتی میان همسایگان گردد.

دیدگاه ها