قطع انگشت دست با تیغ!

۱۷۸۶

این یک ترفند برای تردستی است ، نترسید بابا!

دیدگاه ها