مجموعه انیمیشن شاخه نبات - نظافت فردی ؛ الزامی!

۱۶۴۴

در زندگی زناشویی، هم زن و هم مرد در تلاش است که برای همسرش دوست داشتنی بماند و جذابیتش روز به روز بیشتر شود. بسیاری از زن ها و مردها شکایتشان از همسر خود رعایت نکردن بهداشت فردی است و این امر زندگی زناشویی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

دیدگاه ها