مهدی جهانی_علیشمس (آدم بدی نبودم)

۱۱۴۰

وقتی درو محکم بستی تا خوده صبح گریه کردم خاطراتو دوره کردم کاشکی میذاشتی برگردم منو تنهاییه شب منو بی حالیو تب با یه خودکار رو به شهر بیدارم من کل شب من که آدمه بدی نبودم , من که آدمه بدی نبودم

دیدگاه ها