انیمیشن کوتاه'Spellbound انتشار توسط پونه حمیدی - کلیپیکس

انیمیشن کوتاه'Spellbound

۱۲۰۳

انیمیشن کوتاه Spellbound (افسون شده) که عواقب یکی از چندین حس مذموم بین اعضای یک خانواده را به تصویر می کشد.

دیدگاه ها