انیمیشن کوتاه'Spellbound

۱۱۹۷

انیمیشن کوتاه Spellbound (افسون شده) که عواقب یکی از چندین حس مذموم بین اعضای یک خانواده را به تصویر می کشد.

دیدگاه ها