اخوان ثالث و بهروز رضوی

۱۲۲۱

تصویری از شادروان اخوان ثالث و بهروز رضوی در برنامه تلویزیونی کلمه ها و تصویر - سال 1357

دیدگاه ها