بهار از رشک... حسین منزوی انتشار توسط علی - کلیپیکس

بهار از رشک... حسین منزوی

۱۴۰۱

شعر خوانی شعری از حسین منزوی توسط استاد بهروز رضوی در برنامه خندوانه

دیدگاه ها