چرخ دنده ها

۱۱۳۸

انیمیشن کوتاه چرخ دنده ها اختلاف طبقاتی و تفاوت های تحصیلی را به تصویر می کشد.

دیدگاه ها