چرخ دنده ها انتشار توسط پونه حمیدی - کلیپیکس

چرخ دنده ها

۱۱۴۸

انیمیشن کوتاه چرخ دنده ها اختلاف طبقاتی و تفاوت های تحصیلی را به تصویر می کشد.

دیدگاه ها