توریست ها در ایران انتشار توسط ماریه اینانلو - کلیپیکس

توریست ها در ایران

۱۳۷۱

خواندن سفرنامه گردشگرهای خارجی که به ایران سفر کرده اند همیشه فرصت هیجان انگیزی است برای محک زدن خودمان،برای اینکه بدانیم ما و فرهنگ ایرانی مان از نگاه آدم های بیرون چه شکلی است؟!

دیدگاه ها