حیوانات مست!

۱۳۱۷

درختی در آفریقا سالی یکبار میوه بسیار آبدار و خوشمزه میده که مقدار زیادی الکل داره وحیوانات برای رفع تشنگی ازش میخورن و نتیجش این میشه...

دیدگاه ها